Postprodukcia

Postprodukcia ako celok

Rozhodujúca časť procesu filmovej výroby začína, akonáhle skončí natáčanie a začne filmová fáza postprodukcie. Tisíce filmových obrazov musí byť zostavené v poradí, ktoré rozpráva príbeh, a scény sa môžu skrátiť alebo zmeniť poradie tak, aby hotový produkt odrážal režisérovu víziu.

Strih

Za strih (strihovú skladbu) alebo montáž, je považovaný postup, pri ktorom sa jednotlivé filmové zábery skladajú do vzájomných väzieb tak, aby vytvorili významový celok. Ide teda o spojenie viacerých záberov, ktorých konfrontáciou vzniká buď asociačná väzba, rozvinutie deja alebo kontrast. 

Posledné projekty

 

Chcem viac informácií
Mám záujem o službu: Postprodukcia

Vaša správa bola úspešne odoslaná!