Audio služby

Prečo reklamu do rádia ?


Reklamu v rádiu je počuť a má ďaleký dosah! Dnes už je rádiový signál dostupný takmer všade a to jak v podobe analógového FM vysielania, internetových rádií, tak aj v podobe nového "DAB" (digital audio broadcasting). Poslucháčov je teda nespočetne veľa a ľahko prijímajú informácie, aj keď si to často ani neuvedomujú. Táto skutočnosť ponúka pre zadávateľa šancu, ako rýchlo informovať o svojich produktoch, službách či udalostiach obrovské masy ľudí.

Čo by mal radio-spot spĺňať ? 


Rozhlasový spot by mal byť hlavne vecný a ľahko zapamätateľný. Forma by sa mala odlišovať od ostatných spotov najmä na jeho začiatku (upútanie pozornosti). Rozhlasová reklama by mala mať navyše jasné oznámenie, ktoré žiadnym spôsobom nebude poškodzovať produkt, značku či udalosť.

V zásade rozlišujeme dva hlavné druhy reklamy do rádia - informatívne a emotívne (s hereckým výkonom). Ak obsahuje reklama príbeh a emócie, dlhšie sa udrží v pamäti poslucháčov. Vždy radšej odporúčame dlhší reklamný spot ako krátky. Reklamné oznámenie je po tej prirodzenejšie, kvalitnejšie a dlhšia reklama vždy utkvie dlhšie v pamäti. Pri krátkych spotoch riskujeme, že spot ľahko splynie s ostatnými v ucelenom reklamnom bloku. Pred výrobou tiež odporúčame zvoliť si vhodnú cieľovú skupinu, či už podľa regiónu, záujmov, napr. podľa priemerného veku poslucháčov danej stanice.

Posledné projekty

 


 

 

 

Chcem viac informácií
Mám záujem o službu: Audio služby

Vaša správa bola úspešne odoslaná!